Błąd połączenie z bazą danych, PDOException: SQLSTATE[HY000] [2006] MySQL server has gone away